farvede affaldsposer

Affaldssortering for alle!

Derhjemme skal nogen smide blød plast i restaffald… og på arbejdet skal den bløde plast i den samlede beholder til blød og hård plast… Eller var det omvendt…? Det kan være svært at finde rundt i affaldssorteringen. Ikke mindst fordi, der i dag kan være stor forskel fra kommune til kommune og fra privat til erhverv, hvordan vi skal sortere vores affald. Det ender ud i en masse fejl og modvilje til affaldssortering. Det er spild af kræfter. Vores fælles mål bør være, at arbejde hen mod en mere cirkulær og CO2-neutral affaldssektor. Dette opnår vi kun, ved at sortere mere, så vi kan genanvende mere. 

Et fælles ansvar

Den danske regering offentliggjorde mandag d. 18 maj 2020 en ny strategi for sortering af danskernes affald. Formålet med den nye strategi er at mindske CO2-udslippetmarkant. Bl.a. ved at gøre affaldssorteringen til den samme i hele landet, uanset om man er hjemme, på arbejde, i sommerhus eller ude i det offentlige rum. Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030 – ved bl.a. at fjerne 80% af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene.

Indtil nu har affaldssorteringen været op til den enkelt af vores 98 kommuner i landet. Nogle kommuner har brændt det meste affald af. Andre har sorteret flittigt. Affaldssortering giver mulighed for at genanvende alle de utroligt nyttige materialer, affald består af. Samtidig er CO2-udslippet langt mindre ved produktion med genanvendt materiale i forhold til at producere i nyt råmateriale. Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul. Derfor er det også essentielt, at producenter er bevidste om, at producere og designe emballager, der begrænser ressourceforbruget og øger genbrugen og genanvendelsen.

Piktogrammer skal hjælpe med sorteringen

Den nye strategi vil ensrette affaldssorteringen i op til 10 grupper: Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. 

Det betyder dog ikke, at man ender med at skulle have 10 spande til affaldssortering. Man kan forvente som privat borger at have 2-4 spande, der dækker alle 10 typer affald. Som virksomhed har man lidt andre muligheder end i hjemmet. Her kan indrettes smarte affaldsløsninger med farvekoordinerede poser. Det gør det nemt for rengøringspersonalet at flytte det sorterede affald ud til den rette container. I dag er det kun 8 pct. af virksomheder, der sorterer plast og kun 5 pct. sorterer madaffald. Der er klart plads til forbedring. 

Et sorteringsskab med farvede Longopac poser og piktogrammer – gør affaldssorteringen meget enklere for alle.

For at skabe sammenhæng for alle danskere, kan man med fordel benytte sig af det fælles piktogramsystem. Det er udviklet i samarbejde med tusindvis af borgere og affaldseksperter. Piktogrammerne findes både som klistermærker i forskellige størrelser til mærkning af affaldsbeholdere privat såvel som offentligt. Desuden kan de fås som skilte til genbrugspladser eller containere ved virksomheder. Systemet kombinerer det bedste fra eksisterende systemer rundt omkring i landet. Det er sket på baggrund af en omfattende kortlægning, samt en lang række møder, workshops, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Både borgere og affaldsmedarbejdere fra kommuner og affaldsselskaber har deltaget. Udviklerne bag det fælles piktogramsystem er Dansk Affaldsforening, KL, Miljøstyrelsen og designbureauet futu. 

Med en ensretning af landets sortering, krav til produkternes materialevalg, de rette affaldssystemer og de fælles piktogrammer nærmer vi os en cirkulær affaldssektor – hvor affald bliver til ressourcer, der kan bruges igen, og igen og igen…