Affald, klima og kildesortering

Os danskere har en forkærlighed for at tale om vejret. Så er det for koldt – så er det for varmt. Vi er aldrig tilfredse. Faktum er, at vi lægger mærke til vejret, og at vi ser, det har ændret sig over tid. Og ja, klima forandringer har der altid været, det er helt naturligt. Jorden har sin bane om solen, og det skaber udsving, da banen ikke er konstant i tiden. Det har bl.a. givet anledning til istider og mellemistider.

Det vi oplever nu, er dog noget anerledes. Klima forandringerne vi oplever nu, tilskrives af forskere atmosfærens vækst i indhold af drivhusgasser. Den store mængde af drivhusgasser opstår, ved vores øgede forbrug. Specielt i Danmark er vi slemme til at overforbruge. Sammenligner vi fx en dansker med en inder, ser man helt tydeligt, at vi som danskere årligt udleder 13-15 tons mere CO2 pr. person end inderen ved vores køb og smid væk kultur.

Meget af det affald der opstår i dagligdagen, kan allerede genbruges i den form det har. Derfor er det utrolig vigtigt at vi kildesorterer. Affaldet skal bare gøres rent, repareres eller sættes i stand. Det gælder fx flasker og syltetøjsglas, der smides i glascontaineren. Det kan somme tider bare renses og få et nyt låg, så kan det bruges på ny. Ved at genbruge produkter, bliver besparelsen af CO2-udledning større, end ved nyproduktion og udvinding af råstoffer.

Andre gange skal der lidt mere til. Noget affald må forarbejdes, for at kunne bygges op til nye produkter igen. Fx de produkter der laves i genanvendt plast eller genanvendt papir. Denne behandling af produkterne udleder mere CO2, end det, der genbruges direkte – men genanvendelsen er fortsat bedre for klimaet end forbrænding og deponering.

Det vi kan gøre idag som enkelt person er:

Punkt 1. Skær ned for forbruget – vælg primært produkter som kan genanvendes, og som mindsker spild.

Punkt 2. Vær miljøbevidst og kildesorter dit affald, så det kan genbruges eller genanvendes.

Punkt 3. Vær klimaambassadør og spred budskabet om, at der ikke findes affald; der er kun ressourcer, som vi låner og giver tilbage.

Gennem affaldssortering, kan man desuden bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Bl.a. verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, som indeholder delmålet om at affaldsmængden skal mindskes bl.a. ved at forebygge, genbruge og genanvende. Samt delmålet om at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affald i hele dets livscyklus.