Miljørigtig affaldshåndtering

Flere og flere danskere stræber efter de mest bæredygtige og klima-/miljøvenlige løsninger. Et af de steder, hvor denne udvikling er kommet særligt i fokus, er affaldssektoren. Flere borgere ønsker at bidrage til affaldssortering, og affaldsbehandlerne gør sit for at gå i front som gode eksempler. Regeringen har sat målet om at landets CO2-udledning skal reduceres med 70 procent i år 2030. Det er et mål, der kan sætte Danmark i den grønne førertrøje på globalt plan. Det kræver, at man skaber forandringer på steder, man ikke tidligere har taget fat endnu fx med mere udbredt miljørigtig affaldshåndtering.

Kan lille Danmark overhovedet ændre på verdens klima?

Danmark alene kan ikke ændre meget på verdens klima, men vores grønne forandringer, kan skabe pres på verden omkring os. Samtidig kan vi vise gode eksempler, der gør det lettere for andre lande at følge trop. Vi skal være ambassadører for grøn omstilling. Ét af de steder vi slet ikke har taget nok fat endnu, er affaldssektoren. Der er flere gode grunde til affaldssektoren er én af de vigtige spillere i klimasnakken. Danmark er ét af de lande med den højeste CO2-udledning per person. Det skyldes vores velstående samfund med meget højt forbrug af ressourcer. Derfor skal vi omstille os til at forbruge mindre og genanvende mere. Jo mere vi genbruger og genanvender , jo større bliver besparelsen af CO2-udledning fra nyproduktion og udvinding af råstoffer. På den måde, kan vores tilgang til affald være med til at reducere store mængder af CO2, der ryger ud i atmosfæren som forandrer klimaet.

Hvor skal vi starte?

Men hvor skal man starte henne, med sådan en målsætning om forandringer? Det kan virke uoverskueligt. Først og fremmest er det vigtigt at starte NU! Hellere gøre noget, end at gå rundt og vente på den bedste løsning bliver opfundet. Vi bliver helt sikkert klogere undervejs, men måden vi mennesker lever på idag, tærer virkelig på planetens ressourcer. Vi lever, forbruger og forurener som havde vi 1,75 jordkloder til rådighed. Hvert år rykker datoen tættere på starten af året, for hvornår vi har opbrugt jordens ressourcer. Det betyder, vi er nødt til at ændre vores forbrugsmønstre. For at have en idé om, hvad der har bedst indflydelse på miljøet, har EU udviklet et affaldsdirektiv. Direktivet skal sikre miljøbeskyttelsen og ens vilkår for de, der beskæftiger sig med affald. Trekanten herunder viser en prioriteret rækkefølge af håndtering og behandling af affald – et affaldshieraki.

Affaldhierakiet fra EU’s affaldsdirektiv – angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste samlede miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

GreenUs tager udgangspunkt i affaldshierakiet

Eftersom vi allerede bruger for mange ressourcer, er det ikke nok, kun at bremse yderligere forbrug. Vi skal også skære kraftigt ned på vores “brug og smid væk”-kultur. Derfor ligger forebyggelse øverst i pyramiden. Forebyggelse er én af de største fordele ved GreenUs affaldsløsninger. Affaldsposer er så almindelige i hverdagen, at vi slet ikke tænker over, hvor stort et spild, de medfører. De fleste tømmer affaldsposen hver dag, og en del steder også flere gange om dagen. Hvis vi helt kunne undgå en pose, ville vi forebygge affald mest. Det ville kræve grundig og hyppig rengøring af affaldsspande med store mængder vand og rengøringsmidler. Derfor er Longopac posesystemet den affaldsløsning, der forebygger affaldsmængden mest, ved altid at tilpasse sig mængden af affald. Samtidig med at den unikke sammensætning af 3 lags plast giver muligheden for kun at bruge 1/3-del af det råmateriale, der ville blive brugt til en traditionel affaldssæk.

I toppen af affaldsstativet monteres én lang pose, foldet sammen til en ring. Mængden af plast rundt om affaldet, tilpasses altid til mængden af affald – sådan undgås spild.

Gamle drikkekartoner får nyt liv

Det er klart bedst for klimaet, at bruge fleregangs produkter i dagligdagen. Der findes bare engangsartikler, vi har virkelig svært ved at undvære, af forskellige årsager som fx hygiejne, praktik og økonomi. Derfor er genbrug og genanvendelse de næste punkter i affaldshierarkiet. En vigtig del af genbrug og genanvendelse er sorterering af vores affald. Affaldssorteringen gør, at produkter af samme materiale bliver samlet og håndteret med de bedste vilkår for at genopstå som noget brugbart – og ikke bare blive brændt. Alle toiletartikler og køkkenartikler i GreenUs webshop er af Lucart’s EcoNatural-serie. Det unikke ved serien er, at ALT produceres af genanvendte materialer fra gamle drikkekartoner. Kartonerne er normalt svære at genanvende, fordi de består af flere forskellige materialer (pap, plast, aluminium), der er svære at skille ad. Typisk ryger de i restaffald og brændes – her får de nyt liv, lader flere træer stå, og reducerer CO2- udslip.

Fordele ved EcoNatural engangsartikler af genbrugsmateriale.

farvede affaldsposer

Affaldssortering for alle!

Derhjemme skal nogen smide blød plast i restaffald… og på arbejdet skal den bløde plast i den samlede beholder til blød og hård plast… Eller var det omvendt…? Det kan være svært at finde rundt i affaldssorteringen. Ikke mindst fordi, der i dag kan være stor forskel fra kommune til kommune og fra privat til erhverv, hvordan vi skal sortere vores affald. Det ender ud i en masse fejl og modvilje til affaldssortering. Det er spild af kræfter. Vores fælles mål bør være, at arbejde hen mod en mere cirkulær og CO2-neutral affaldssektor. Dette opnår vi kun, ved at sortere mere, så vi kan genanvende mere. 

Et fælles ansvar

Den danske regering offentliggjorde mandag d. 18 maj 2020 en ny strategi for sortering af danskernes affald. Formålet med den nye strategi er at mindske CO2-udslippetmarkant. Bl.a. ved at gøre affaldssorteringen til den samme i hele landet, uanset om man er hjemme, på arbejde, i sommerhus eller ude i det offentlige rum. Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030 – ved bl.a. at fjerne 80% af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene.

Indtil nu har affaldssorteringen været op til den enkelt af vores 98 kommuner i landet. Nogle kommuner har brændt det meste affald af. Andre har sorteret flittigt. Affaldssortering giver mulighed for at genanvende alle de utroligt nyttige materialer, affald består af. Samtidig er CO2-udslippet langt mindre ved produktion med genanvendt materiale i forhold til at producere i nyt råmateriale. Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul. Derfor er det også essentielt, at producenter er bevidste om, at producere og designe emballager, der begrænser ressourceforbruget og øger genbrugen og genanvendelsen.

Piktogrammer skal hjælpe med sorteringen

Den nye strategi vil ensrette affaldssorteringen i op til 10 grupper: Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. 

Det betyder dog ikke, at man ender med at skulle have 10 spande til affaldssortering. Man kan forvente som privat borger at have 2-4 spande, der dækker alle 10 typer affald. Som virksomhed har man lidt andre muligheder end i hjemmet. Her kan indrettes smarte affaldsløsninger med farvekoordinerede poser. Det gør det nemt for rengøringspersonalet at flytte det sorterede affald ud til den rette container. I dag er det kun 8 pct. af virksomheder, der sorterer plast og kun 5 pct. sorterer madaffald. Der er klart plads til forbedring. 

Et sorteringsskab med farvede Longopac poser og piktogrammer – gør affaldssorteringen meget enklere for alle.

For at skabe sammenhæng for alle danskere, kan man med fordel benytte sig af det fælles piktogramsystem. Det er udviklet i samarbejde med tusindvis af borgere og affaldseksperter. Piktogrammerne findes både som klistermærker i forskellige størrelser til mærkning af affaldsbeholdere privat såvel som offentligt. Desuden kan de fås som skilte til genbrugspladser eller containere ved virksomheder. Systemet kombinerer det bedste fra eksisterende systemer rundt omkring i landet. Det er sket på baggrund af en omfattende kortlægning, samt en lang række møder, workshops, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Både borgere og affaldsmedarbejdere fra kommuner og affaldsselskaber har deltaget. Udviklerne bag det fælles piktogramsystem er Dansk Affaldsforening, KL, Miljøstyrelsen og designbureauet futu. 

Med en ensretning af landets sortering, krav til produkternes materialevalg, de rette affaldssystemer og de fælles piktogrammer nærmer vi os en cirkulær affaldssektor – hvor affald bliver til ressourcer, der kan bruges igen, og igen og igen…