5 tips til affaldssortering i virksomheder

Reducer affaldsomkostninger og øg sortering og genanvendelse

Cirkulær økonomi er gået fra at være en utopisk tanke, til at blive et mere og mere konkret mål i Danmark. Det er ikke uden grund, at affald er kommet højt på dagsordenen. Danskerne er storforbrugere, og har den kedelige EU-rekord i affald – vi smider 802 kg affald ud pr. indbygger om året. Lægges erhvervsaffald oven i danskernes statistikker, skaber hver dansker knap 3 ton affald om året. Det går ikke at vi spilder så meget godt – vi ER nødt til at gøre noget. Derfor skal vi have gang i mere affaldssortering i virksomheder. Nu er målet, vi skal sortere mere til genanvendelse og forbrænde mindre. Vores store mængder affald skal begrænses, og bruges igen til nye produkter. Hvis vi bliver gode til at sortere korrekt, kan vi ligefrem få muligheden for at tjene penge på at sælge affaldet som værdifulde ressourcer.

Tip 1: Start med en hurtig affalds revidering:

At smide alt affald i samme pose, har egentlig aldrig været særlig smart. Skræddersyede løsninger, der er konstrueret efter hvem og hvor det anvendes er at foretrække. Mange virksomheder har små affaldskurve under bordene, hvor alt affald bliver smidt i og blandes sammen. Det skaber et enormt spild. 

Spild af affald, der brændes af, fordi det ikke er sorteret til genanvendelse. 

Spild af affaldsposer, der stort set aldrig fyldes op, fordi de skal være store nok til at passe til spanden – men da næsten hver person har sin egen, genereres der ikke nok affald til at fylde en sådan størrelse pose. 

Spild af plads i affalds containere, hvor de mange små plastposer hurtigt får fyldt containeren med luft. 

Spild af penge, da man i sidste ende kommer til at betale for mere, end man har brug for – både container tømninger og plastforbrug, fordi poserne er for store til mængden af affald. 

Det første spild, kan afhjælpes ved at sætte muligheder op for sortering. Vælg poser med forskellig farve, efter hvad der skal i. Problemet er, hvis man vil løse det første spild med endnu flere affaldsposer, så øger man alle de andre typer spild. Dette kan undgås ved at skifte alle gamle typer affaldsposer ud med Longopac poser. Det bør altid være mængden af affald, der bestemmer posens størrelse.  

Tip 2: Undersøg, hvilket og hvor meget affald, Jeres virksomhed genererer:

Når man starter op med affaldssortering i virksomheder, kan det være svært at gennemskue, hvilke inddelinger man skal lave. Undersøg nærmere, hvilke affaldstyper I genererer i virksomheden. Har I fx meget plastemballage, kan det være en god idé at have en perforeret pose, hvor i kan indsamle plasten. Måske har i mange dåser fra drikkevarer, så det er en god idé at have en beholder til metal. Og selvom målet i cirkulær økonomi er, at alt affald skal genanvendes, kan det være nødvendigt her i processen også at have en pose til restaffald. 

Når sorteringen er gået i gang, kan det være en god idé at finde ud af om det rette affald ryger i den rigtige pose. Kan medarbejderne finde ud af, at sortere korrekt? Ellers kan det være, der skal noget mere til. Det kan være der skal et skilt op ved affaldet, der uddyber, hvilken type ofte brugt affald, der skal i hvilken pose. Det kan også være man skal lave en spørgeskema undersøgelse, hvor medarbejderne kan komme med inputs til, hvad de synes er sværest ved den nye sortering. Endelig kan det være, der skal laves en lille guide på en flyer eller et kort, som beskriver affaldssorteringen dybere. 

Tip 3: Brug farver og grafik:

Det skal være nemt at se, hvor man må smide sit affald i. Billeder kan være med til at understrege, hvad der må smides i hver affaldspose. Hvis det skal være stilrent, kan det være mærkaterne fra det fælles piktogramsystem er nok at sætte på. Skal det være mere beskrivende, er det også muligt at lave standere med tryk på. Vælg også poser i forskellige farver, der matcher til resten, så der ikke bliver nogle misforståelser i sorteringen.

Tip 4: Placeringen er vigtig:

Det er vigtigt for de daglige arbejdsgange, at placere affaldsstativerne bedst muligt. Papir sorteres ved kopimaskinen. Madaffald sorteres i køkken/kantine/tekøkken. Små sorterings stationer placeres centralt på hver etage. Det er vigtigt at gøre affaldssortering i virksomheder så enkel som muligt, for at opmuntre medarbejdere til at anvende det korrekt. Der kan også følge andre fordele med ved at placere affaldsstativer eller sorteringsskabe lidt længere væk fra skrivebordet. For meget stillesiddende arbejde kan give forskellige gener. Arbejdstilsynet anbefaler ligefrem, at man sætter papirkurve og printere væk fra skrivebordet, så man er nødt til at rejse sig i løbet af dagen. 

Tip 5: Skab overblik og lav beregninger med affaldet:

Det er en god idé at lave nogle beregninger fra start, over affaldet og sorteringen. Fx hvor meget affald der produceres i virksomheden. Hvilke typer affald der sorteres i. Hvor meget og hvilke typer sendes til genanvendelse og hvor meget bliver sendt til forbrænding. Måske er der ligefrem mulighed for nogle steder at vide, hvilke nye produkter, der kommer ud af genanvendelsen. Sæt nogle mål, og fremvis resultaterne for medarbejdere og kunder. Det kan skabe gode resultater for virksomheden. 

Vi hjælper meget gerne med at finde de rigtige sorteringsløsninger for Jer. Kontakt os for en nærmere snak om idéer og muligheder.

Comments are closed.